Sanibakt 1L

Rengöring- och desinfektionsmedel för storkök, livsmedelsindustrin samt sanitära utrymmen så som bad- och duschutrymmen. Tar även bort svartmögel i badrum. Löser effektivt fett och hudavlagringar. Har starkt bakteriehämmande egenskaper. Fungerar även att använda i skumspruta.

Utan färg & parfym | art.nr: 1941

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Tensider, komplexbildare, lösningsföremedlare, biocider, färg och vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar och ögonskydd vid risk för stänk.
Faroangivelser Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonskador.
Ph 11,5 i koncentrat, ca 10,5 i brukslösning.
Dosering Daglig städning: 50-100ml till 10 liter vatten.