Spolarvätska 25L

Högkoncentrerad spolarvätska. För rengöring och att förhindra isbildning på vindrutor, strålkastare och i spolarsystem för alla typer av fordon.

25l | art.nr: 13725

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Etanol, isopropanol, tensid och vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd alltid skyddshandskar.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Ph 7 i koncentrat.
Dosering Se doseringsanvisningar i produktblad.