Storfix 1L

Svanenmärkt allrengöring för all typ av städning. Från daglig- till storstädning. Rengör golv, väggar, tak och fönster. Bakterie- och kalkhämmande egenskaper gör att den lämpar sig väl för sanitära utrymmen. Löser effektivt sot, fett och olja. Innehåller hudskyddsmedel. Efterlämnar inga rester. Ph i brukslösning ca 9.

Med parfym | art.nr: 1021

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Utan parfym | art.nr: 1022

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

 

Teknisk data

Ingredienser Tensid, PEG4-rapsamide, (parfym) och vatten.
Total hållbarhet 1 095 dagar
Märkningar Svanen
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar och ögonskydd om det finns risk för stänk.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph 10,3 i koncentrat, ca 9 i brukslösning
Dosering Daglig städning: 5 ml till 10 liter vatten.