Storfix Combi 5L

Lågskummande Storfix framtaget speciellt för kombiskurmaskiner och skurmaskiner. Kan användas vid daglig rengöring på alla typer av hårda golvytor. Löser effektivt alla typer av smuts på golv samtidigt som den är skonsam mot underlaget och inte efterlämnar några rester. Svanenmärkt.

Utan parfym | art.nr: 1030

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Tensid, lösningsförmedlare, komplexbildare och vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Märkningar Svanen
Skyddsangivelser Använd alltid skyddshandskar.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Dosering Daglig rengöring: 10 ml till 10 liter vatten.
Ph 11,5 i koncentrat, ca 9 i brukslösning.