Storfix Impregnering 25L

Oparfymerat, mycket högkoncentrerad Storfix för impregnering av städmoppar och dukar i tvättmaskin. Rengör golv, väggar, tak, målade ytor, fönster m.m. Kan användas utan eftersköljning. Löser olja och smuts effektivt. Skonsam mot underlaget.

Utan parfym | art.nr: 10230

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Tensider, lösningsförmedlare och vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Märkningar Svanen
Skyddsangivelser Använd alltid skyddshandskar. Använd skyddsglasögon vid risk för stänk av koncentrat.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph ca 11,5 i koncentrat och ca 9 i brukslösning.
Dosering Tvättmaskin: från 10 ml till 10 liter vatten.