Syradisk 25L

Surt, lågskummande rengörings- och avkalkningsmedel. För maskindiskning och manuell rengöring av rörsystem, tankar och annan rörutrustning inom livsmedelsindustrin. OBS! Använd alltid handskar och skyddsglasögon (visir). Ph i brukslösning ca 2.

25l/32kg | art.nr: 10925

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Fosforsyra, inhibitorer och tensider.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Skyddskläder vid risk för stänk, skyddshandskar och skyddsglasögon.
Faroangivelser Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Ph pH 1,4 i koncentrat, ca 2 i brukslösning.
Dosering Manuell rengöring och avkalkning: 10-50 ml till 10 liter vatten.