Torkfix Livs 5L

Torkmedel som tillsätts slutspolningsvattnet och därmed underlättar sköljning och ersätter manuell torkning av diskgodset. Lämpligt för alla typer av diskgods. Produkten är avsedd för automatisk dosering.

5l | art.nr: 67659

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser <5% anjoniska tensider.
Total hållbarhet 36 månader
Märkningar Ingen
Skyddsangivelser Använd skyddsglasögon vid risk för stänk.
Faroangivelser Oklassificerad
Ph 3 i koncentrat
Dosering 0,5-1,2 gram till 10 liter vatten