Torkfix Röd 5L

Svanenmärkt torkmedel som tillsätts slutspolningsvattnet och därmed underlättar sköljning och ersätter manuell torkning av diskgodset. Lämpligt för alla typer av diskgods. Produkten är avsedd för automatisk dosering.

5l | art.nr: 1015

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser 15-30% nonjoniska tensider, <5% anjoniska tensider.
Total hållbarhet 730 dagar
Märkningar Svanen
Skyddsangivelser Använd skyddsglasögon vid risk för stänk.
Faroangivelser Orsakar allvarliga ögonskador.
Ph 3 i koncentrat
Dosering 0,3-1 ml per 10 liter slutspolningsvatten