Tvättfix Combi 8kg

Tvålfritt tvättmedel för maskin- och handtvätt. Löser effektivt smuts och fläckar vid alla vattentemperaturer. Innehåller inga blekmedel. Skonsamt tvättmedel som är lämpligt för t.ex. varselkläder och kläder som innehåller flamskyddsmedel.

Utan parfym (fosfatfritt) | art.nr: 2078

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Nonjontensider 5-15%, polykarboxylater, enzymer (proteas) <5%.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Ingen skyddsutrustning krävs, men undvik kontakt med hud och ögon.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden. Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Ph 10,5 i brukslösning.
Dosering Se anvisningar.