Tvättfix Universal 10kg

Pulvertvättmedel för professionell användning. Kan användas för alla typer av vita och färgade tyger utom ull och silke. Effektiv från 40°C. Med ett multi-enzymsystem för effektiv fläckborttagning utan fosfat och zeoliter. Blekningseffekt uppnås genom tvättning i 60°grader eller mer.

Utan parfym (fosfatfritt) | art.nr: 2077

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser 5-15% Syrebaserade Blekmedel (Sodium Carbonate Peroxide), <5% nonjoniska tensider (laureth-9, laureth-3, laureth-7), polycarboxylater (Sodium Maleate Acrylate Copolymer), tvål (Sodium Palmitate), enzyme (protease, amylase, mannanase).
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Vid normal hantering anbefalles ingen särskild skyddsutrustning.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph ca 10,8 i koncentrat
Dosering Se anvisningar