Tvättförstärkare 10L

Ett högkoncentrerat flytande medel för att förstärka effekten av det vanliga tvättmedlet vid grov nedsmutsning. Löser effektivt mycket svåra fläckar och avlagringar. Högkoncentrerad tensidblandning.

Utan parfym | art.nr: 1915

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Nonjoniska tensider.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar och ögonskydd om det finns risk för stänk.
Faroangivelser Orsakar allvarliga ögonskador. Skadligt vid förtäring.
Ph ca 8 i koncentrat, ca 7 i brukslösning.
Dosering 1 gram/liter vatten vid automatdosering.