Tvättförstärkare Alkalisk 10L

Ett högkoncentrerat flytande medel för att förstärka effekten av det vanliga tvättmedlet vid grov nedsmutsning. Löser effektivt mycket svåra fläckar och avlagringar.

Utan parfym | art.nr: 1260

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Kaliumhydroxid, natrium metasilikat.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar och ögonskydd om det finns risk för stänk.
Faroangivelser Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Ph 14 i koncentrat, ca 11,5 i brukslösning.
Dosering 1 gram per liter vatten vid automatdosering