Vittvätt 10kg

Parfymfritt, Svanenmärkt vittvättmedel för alla typer av tvättgods som behöver en någon typ av blekning. Tuff mot svåra fläckar som vin, te, bär etc. Löser fett och smuts effektivt. Förhindrar gulning på vita textilier. Uppfyller astma och allergiförbundets kriterier.

Utan parfym (fosfatfritt) | art.nr: 2079

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser 15-30% syrebaserat blekmedel, 5-15% nonjon tensider, <5% polycarboxylater, tvål och enzymer.
Total hållbarhet 730 dagar
Märkningar Svanen
Skyddsangivelser Använd alltid skyddshandskar.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph ca 11 i koncentrat.
Dosering Se anvisningar.