WC-Rent 750ml

Ett surt toalettrengöringsmedel för daglig städning av toaletter. Vid toalettrengöring spruta under kanten på WC-stolen och låt verka några minuter, borsta sedan rent och spola. Löser effektivt kalk och rostavlagringar och är fettlösande utan att skada ytan. Flaskan är utrustad med barnskyddande kapsyl. Använd ej tillsammans med andra rengöringsmedel eller produkter som innehåller klor.

750ml | art.nr: 301702

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

 

Teknisk data

Ingredienser Nonjoniska tensider, parfym < 5%.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd alltid handskar. Undvik kontakt med ögonen.
Faroangivelser Orsakar allvarliga ögonskador.
Ph ca 2,1 i koncentrat.
Dosering Används i koncentrat.