Fyr på västkusten


Hållbarhet

PLS har sedan starten 1973 drivits med ett tydligt hållbarhetsfokus. Vi lägger stor vikt vid hur produkten tas fram, förpackas och transporteras. Det är också viktigt att produkten används rätt ute hos kunden, både ergonomiskt och praktiskt.

Vår hållbarhetspolicy innebär att vi ur ett helhetsperspektiv styr och sätter mål för verksamheten i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling och det internationella klimatavtalet.
Vi lägger stor vikt vid val av råvaror och premierar förnyelsebarhet, nedbrytbarhet och att arbetsmiljön vid tillverkning och användning är bästa möjliga. Vi ska värna om vårt jordklot och våra medmänniskor, och dra vårt strå till stacken för ett hållbart samhälle och en friskare natur.

Läs mer om vår hållbarhetspolicy

Rädda världen lite grann varje dag med Svanenmärkt

Rädda världen lite grann varje dag med Svanen

Vi vill uppmärksamma att just nu så pågår en stor insats för att få fler att välja Svanenmärkta produkter. Vi måste kliva ur slit- och slängsamhället, välja rätt, använda rätt och bli bättre på att hushålla med jordens resurser. Att välja Svanenmärkt är att dra sitt strå till stacken för att möta dessa stora utmaningar.

PLS har hela 27 registrerade och godkända produkter hos Svanen. Så du räddar världen lite grann varje dag när du köper produkterna I-Vax, Allfix, Storfix, Grönsåpa med flera. Läs mer om kampanjen på svanen.se/radda-varlden/

Dosering

Dosera rätt för miljön med kunskap och utbildning

Rätt dosering ger bästa kvalité och ekonomi. Våra produkter är framtagna för att ha olika verkningsgrad beroende på dosering. Med rätt städmetod, verkningstid och mekanisk bearbetning får du hållbara resultat.

Svanenmärkning och Bra miljöval

Miljöcertifieringar

Vi är sedan lång tid certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. PLS verkar för ett långsiktigt och målmedvetet miljöarbete vid tillverkning, distribution och produkthantering. Vi tar hänsyn till våra produkters hela livslängd, från råvara till avfall. Gällande miljölagstiftning och andra myndighetskrav ska följas med bred marginal.

Visa certifikatet ISO 9001

Visa certifikatet ISO 14001

Sammarbeten

Våra samarbeten ger goda resultat för alla

PLS har valt att samarbeta med TMV Miljöteknik som hjälper oss leva upp till våra ambitioner. Alla våra produkter är registrerade hos Läkemedelsverket. Vi följer rekommendationerna från Astma och Allergiförbundet.