PLS Lego förpackningar

Legotillverkning

Vill du pröva att utveckla egna produkter under eget varumärke? Vårt koncept inkluderar alla steg från idé till färdig produkt, och vi säkerställer att din produkt uppfyller marknadens krav.

Dra nytta av vår långa erfarenhet och breda kompetens inom kemprodukter för att förverkliga din idé. Stor som liten. Med vår miljömässigt hållbara produktion kan din produkt uppfylla de viktiga miljökrav som ställs. Dessutom hjälper vi dig med nödvändiga certifieringar.

White Label, Private Label, legotappning eller Private Brand. Kärt barn har många namn.

Oavsett vad du kallar det finns mer information om vårt koncept för legotillverkning på plslego.nu.

Ta mig till PLS Lego