PLS kontor


Allt startade med John Erik “Putte” Larsson

1973 startade Skövdeikonen John Erik “Putte” Larsson ett litet företag som gick under namnet PL´s, Putte Larsson´s.

Vad Putte inte visste då var att han inte enbart startade ett företag, utan även lade grunden för en företagsanda med en stark miljöförankring. Han strävade mot att utveckla och producera de mest ekonomiska, miljövänliga och effektiva städprodukterna på marknaden. Drygt 40 år senare, genomsyras vår verksamhet fortfarande av denna anda, och utmanar oss att ständigt förbättra våra produkter.

I dag är PLS är en totalleverantör inom städ och rengöring med hela Norden som arbetsfält. Vi är en ISO-certifierad kemproducent med bas i Skövde.

Ända sedan starten har PLS verkat för enkla och kostnadseffektiva rengöringsmetoder. Med begreppet enkelt menade Putte att det skulle räcka att använda ett fåtal produkter för att nå önskat resultat. Därför utvecklade han I-VAX-systemet som idag är Nordens ledande golvvårdssystem, och rekommenderas av bland annat Forbo och Tarkett.

Arkivbild på Putte

Putte insåg tidigt vikten av att hänga av sig kavajen och demonstrera produkterna för kunden. Det är ett arbetssätt som lever kvar än idag och det ger oss ovärderliga kunskaper och erfarenheter. Genom att arbeta ute på fältet vet vi vad våra kunder kräver av våra produkter och vad de klarar av. Det hjälper oss också att utveckla nya och effektivare produkter.

Arkivbild på lagret

Hela verksamheten bedrivs med största möjliga hänsyn till miljön och användaren. Vi tillverkar våra produkter själva. Det gör att vi har kontroll över hela produktionskedjan från komposition till val av förpackning och transport.

Milstolpar i PLS-historien

 1. – PLS bygger ut för ökad produktion- och lagerkapacitet
 2. – PLS startar upp sin europeiska återförsäljning med PLS Europe
 3. – Holland får sina första återförsäljare
 4. – PLS Norge A/S bildas
 5. – Ny produktionsline tas i bruk
 6. – Fabrik och lager byggs ut i Skövde
 7. – Vi startar upp försäljning i Finland och på Island
 8. – Vinner vi Skövde kommuns miljöpris
 9. – I-VAXsystemet blir Svanenmärkt
 10. – Får vi pris som Årets Företag i Skövde
 11. – Vi utses till årets Gasellföretag av Dagens Industri
 12. – Vi börjar vår försäljning i Norge
 13. – Rikstäckande / Trygghetsgarantin och garantipartner till Forbo
 14. – Forbo Forshaga rekommenderar vårt I-VAXsystem
 15. – Nya fabriken tas i bruk
 16. – Anders Larsson tar över verksamheten efter John Erik Larsson
 17. – Göteborgs landsting blir en av våra första större kunder
 18. – I-VAX lanseras
 19. – PLS flyttade från källaren på Mariestadsvägen 96 till en tre gånger så stor lokal på Rådmansgatan 24
 20. – PLS startas av Putte Larsson