nyheter_hosten_2018.jpg

Nytt från PLS - hösten 2018

Våra populära medel Allfix, Köksfix, fönsterfix och Sanifix finns nu som nya sprayer i 750ml. Vi presenterar också LifeClean ytdesinfektion som totalt eliminerar dödliga sporer, bakterier och virus och har en kort kontakttid som är inom 2 minuter. Mer fördelar med LifeClean och alla andra nyheter hittar du i nyhetsbladet

Öppna nyhetsbladet för hösten 2018