Fönsterfix Spray 750ml

Svanenmärkt rengöringsmedel för fönster, speglar och andra glasytor samt kakel. Spraya och dra med en fönsterskrapa. Vid hårt smutsade ytor, låt medlet verka en stund. Eftertorka med glasduk.

Utan parfym | art.nr: 301708

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Anjoniska tensider <5%
Total hållbarhet 730 dagar
Märkningar Svanen
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar vid långvarig användning.
Faroangivelser Ingen varningsmärkning krävs.
Ph ca 11.
Dosering Används i koncentrat.