Linumgrund 5L

Matt grundpolish för behandling av slitna och skadade golv. Fäster bra till golvet och skapar en stark yta med god vidhäftning för vidare behandling av PLS vax- och polishprodukter. Passar till linoleum-, plast-, gummi- och vinylgolv. Förvaras frostfritt.

5L | art.nr: 1959

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Akrylatpolymerer, fenoxietanol och vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar och undvik kontakt med ögonen.
Faroangivelser Ingen märkning.
Ph 8 i koncentrat.
Dosering Används i koncentrat, 1-2 lager.