Micro Maskindisk 4kg

Högkoncentrerat, svanenmärkt maskindiskmedel för glas, porslin, plast, och rostfritt. Löser effektivt svåra fläckar och avlagringar. Avsett för mjukt till medelhårt vatten.

4 kg | art.nr: 20408

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser 5-15% Polykarboxilater, <5% nonjontensider.
Total hållbarhet 730 dagar
Märkningar Svanen
Skyddsangivelser Använd alltid handskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd med visir om det finns risk för stänk
Faroangivelser Fara! Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan vara korrosivt för metaller. Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Ph Ca 11 i brukslösning
Dosering Sker automatiskt via doseringssäkerhetssystem