Sanifix Spray 750ml

För både rengöring och avkalkning av t.ex. tvättställ, kakel, rostfritt och glas. Spraya och torka av med en duk. Vid hårt smutsade ytor, låt verka en stund innan avtorkning. Undvik kontakt med trä, aluminium eller porösa ytor. Skall ej användas på marmor, betong/cement eller kromade detaljer och ej tillsammans med produkter som innehåller klor.

Med parfym | art.nr: 301707

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Nonjoniska tensider, anjoniska tensider, parfym <5%.
Total hållbarhet 730 dagar
Märkningar Svanen
Skyddsangivelser Undvik kontakt med ögonen.
Faroangivelser Orsakar allvarliga ögonskador.
Ph 2,1 i koncentrat.
Dosering Används i koncentrat.