Allfix Spray 750ml

Färdigblandad spray för daglig rengöring. Spraya och torka av med en duk. Tidsbesparande och effektiv mot smuts. Vid hårt smutsade ytor, låt verka en stund innan avtorkning. Eftertorka med vatten på ytor som kommer i kontakt med livsmedel. Undvik kontakt med trä, aluminium eller porösa ytor.

Färdigspray med parfym | art.nr: 301705

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Nonjoniska tensider, parfym < 5%
Total hållbarhet 730 dagar
Märkningar Svanen
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar vid långvarig användning.
Faroangivelser Ingen varningsmärkning krävs.
Ph 10,5 i koncentrat.
Dosering Används i koncentrat.