Blekmedel 5L

Flytande, effektivt och skonsamt blekmedel för fläckborttagning. Används via automatisk doseringsutrustning för all typ av blekning.

5L | art.nr: 1975

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Väteperoxidlösning
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar och undvik kontakt med ögonen om risk för stänk förekommer.
Faroangivelser Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador.
Ph ca 2 i koncentrat.
Dosering 2-4ml/kg tvätt.