Glue Away Sport 5L

Grovrengöring för borttagning av handbollsklister och fläckar på sportgolv. Vid borttagning av klister, lägg ut produkten med lågtrycksspruta eller via kombimaskinen. Låt verka minst 5 minuter innan bearbetning av fläckarna.

5L | art.nr: 17205

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Tensider, komplexbildare, alkali, lösningsförmedlare och vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar. Använd skyddsglasögon om det finns risk för stänk i ögonen.
Faroangivelser Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Ph 13 i koncentrat och 11,2 i brukslösning.
Dosering Daglig rengöring: 50 ml till 10 liter vatten. Vid avfläckning/klisterborttagning: 5% lösning.