Grundfix 5L

För renovering av absorberande golv som t.ex. uttorkade och felbehandlade linoleumgolv. Bildar en töjbar vatten- och kemikalieavvisande yta. Grundfix ska ligga i golvmattan, inte ovanpå. Ger en bra bas för användning av I-VAX-systemet.

5L | art.nr: 1295

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Akrylater, filmbildare, utflytningsmedel och tensider.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar och undvik kontakt med ögonen.
Faroangivelser Ingen varningsmärkning.
Ph 9 i koncentrat.
Dosering från 30% till koncentrat