Industri Storfix 5L

En Storfix speciellt framtagen för all typ av industristädning, från daglig rengöring till storstädning. Rengör golv, väggar, tak, målade ytor, fönster m.m. Löser olja och smuts effektivt och är skonsam mot underlaget. Har korrosions- och bakteriehämmande egenskaper. Lämpar sig även i sanitära utrymmen. Kan användas utan eftersköljning. Ingår i PLS Industrisystem för daglig skötsel. Svanenmärkt.

5L | art.nr: 10252

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Tensider, komplexbildare, amid, färg och vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Märkningar Svanen
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar och undvik kontakt med ögonen.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph 11 i koncentrat.
Dosering Se doseringsanvisningar.