Desifix 1L med tensid

Ytdesinfektion för desinficering och lättare rengöring av golv, väggar, verktyg, m.m. inom livsmedelsindustri, sjukvård och andra verksamheter. Behöver inte eftersköljas eller torkas upp. Ett effektivt bakteriedödande desinfektionsmedel som inte bleker eller missfärgar underlaget. Verkar även lätt rengörande. Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas.

Utan parfym | art.nr: 1034

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Etanol, isopropanol, tensid och denatureringsmedel.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
Faroangivelser Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph 7 i koncentrat.
Dosering Används i koncentrat.