Disktabs All-In-One

Svanenmärkta disktabletter med vattenlöslig folie. Anpassat för alla typer av diskgods och diskmaskiner. Löser fett, proteiner, kaffe- och tefläckar. Fosfatfritt och skonsamt mot diskgodset. Innehåller glansmedel. Effektiv från 50 °C. Förvaras torrt och svalt, förslut förpackningen efter användning.

80st/förp. | art.nr: 20403

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser 15-30% syrebaserade blekmedel, <5% polycarboxylater, <5% nonjontensider och enzymer.
Total hållbarhet 730 dagar
Märkningar Svanen
Skyddsangivelser Ingen skyddsutrustning behövs vid normal hantering.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph ca 11
Dosering 1 tablett per disk