Fönsterfix 1L

För rengöring/putsning av fönster, speglar och glasdörrar i inne- och utemiljö. Ger rena och klara glasytor. Löser effektivt fett och smuts samt minskar risken för immiga fönster och efterlämnar ingen fet hinna.

Utan parfym | art.nr: 1281

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Etanol, isopropanol, tensid och vatten.
Total hållbarhet 365 dagar
Märkningar Svanen
Skyddsangivelser Använd alltid skyddshandskar.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph 7 i koncentrat.
Dosering Används i koncentrat.