Rubb-Off 5L

För borttagning av svåra fläckar av gummi, sot, oxider samt smuts på hårda golv. För alla typ av industrier och fabriksgolv.

5L | art.nr: 19034

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Tensider, komplexbildare, alkali, lösningsförmedlare, natriumhydroxid och vatten.
Total hållbarhet 1 095 dagar
Skyddsangivelser Använd alltid handskar och skyddsglasögon/visir.
Faroangivelser Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Ph 12,5 i koncentrat
Dosering Från 10%-ig lösning