Tankfix 5L

Ett högkoncentrerat specialanpassat flytande rengöringsmedel (ciprengöring) för slutna system inom livsmedelsindustrin. Löser effektivt alla typer av beläggningar som uppstår i rörsystem och tankar.

5l/6,4kg | art.nr: 12127

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Natriumhydroxid, komplexbildare och vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd alltid skyddskläder, handskar och visir om det finns risk för direktkontakt.
Faroangivelser Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Dosering Ställs in med automatisk doseringsutrustning.
Ph ca 14 i koncentrat.