Våra storsäljare har blivit Cradle to cradle Certified®

Bra produkter blir ännu bättre!
Våra storsäljare har blivit cradle to cradle certified!

PLS har arbetat enda sedan starten 1973 att utvärdera produkters påverkan på människa och miljö. Vi har fått en bekräftelse på detta nu när vår produktionsanläggning är godkänd att producera Cradle to Cradle Certified® produkter. Cradle to Cradle Certified® är världens mest avandcerad vetenskapsbaserat certifieringsprogram för att designa, tillverka och verifiera material och produkter som är säkra och cirkulära ansvarsfullt skapade.