Biofix 5L

För borttagning och neutralisering av dålig lukt från t.ex. soprum, avlopp och toaletter/urinoarer. Tar effektivt bort proteiner och har en långtidsverkande effekt. Spraya ut produkten och låt verka.

Med parfym | art.nr: 19035

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Vatten, etanol, isopropanol, biocid och parfym.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar och undvik kontakt med ögonen.
Faroangivelser Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph 9 i koncentrat.
Dosering från 10% lösning.