Lovely Flytande Tvättmedel 5L

Högkoncentrerat, flytande tvättmedel för alla typer av och textilier. Lämpar sig för alla typer av maskiner och tvättemperaturer upp till 95 grader. Kan användas till blötläggning. Skonsamt och bevarar textiliernas livslängd. Löser olja, fett och smuts effektivt. 1 liter räcker till ca 50 tvättar baserat på 5 kg tvätt.

Med parfym | art.nr: 1963

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Tensider, komplexbildare, parfym och vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd alltid skyddshandskar och ögonskydd vid risk för stänk.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph ca 11,5 i koncentrat, ca 9 i brukslösning.
Dosering 2-4 ml per kg tvätt vid normal nedsmutsning.